"Kunskap om sjukdomen gör den lättare att bära och oron minskar.
Man får också ut mer av varje läkarbesök t.ex. vid diskussionen om olika behandlingsmetoder"

Välkommen

ProClub Möre är en partipolitiskt och religiöst obunden patientförening för prostatacancerdrabbade och deras anhöriga. Föreningens verksamhetsområde är södra Kalmar län med Öland. Syftet är att på olika sätt stödja prostatacancerdrabbade män och deras anhöriga. Några medlemmar är utbildade för att fungera som stödpersoner. De har erfarenhet av sjukdomen och dess behandlingsmöjligheter och kan berätta om hur andra drabbade har tänkt och reagerat i denna situation. Stödpersonerna har givetvis moralisk tystnadsplikt. De finns under rubriken ”Kontakt” och man kan när som helst ringa någon av dem.

ProClub Möre arrangerar öppna temakvällar där specialister på prostatacancer informerar och leder livliga diskussioner. Det kan röra sig om sjukdomens yttringar, dagens och morgondagens behandlingsmetoder, om påverkan på det dagliga som inkontinens, sexualitet och samliv, om effekter av livsstilen som bra och mindre bra kost. Kunskap om sjukdomen gör den lättare att bära och oron minskar. Man får också ut mer av varje läkarbesök t.ex. vid diskussionen om olika behandlingsmetoder.

Föreningen samarbetar med vården på olika sätt. Vid träffar med vårdteam inom urologi och onkologi för vi fram patienters och anhörigas erfarenheter och synpunkter. Vårdpersonalen orienterar om vad som händer inom vården och påverkar patienterna, som nya metoder, väntetider och organisationsförändringar. Detta vidarebefordras till medlemmarna på olika sätt.

Som medlemmar i ProClub Möre får patienter och anhöriga kontakt med andra i samma situation, bl.a. ordnar föreningen ”snackekvällar” för medlemmar där man kan prata med andra om sin situation under otvungna former. ProClub Möre ingår i Prostatacancerförbundet som organiserar alla de svenska prostatacancerföreningarna och representerar oss nationellt och internationellt. Medlemmar får Prostatacancerförbundets tidning ”Prostatanytt” som utkommer fyra gånger per år. Välkommen som medlem i ProClub Möre. Vi behöver varandra!